Stichting N.E.C. Maatschappelijk

N.E.C. Maatschappelijk richt zich op iedere inwoner uit het Rijk van Nijmegen. Dit doet men door de inzet van iconen van de club, het merk N.E.C. en de inspirerende omgeving van het stadion. Dit wordt ondersteund door Stichting N.E.C. Maatschappelijk. Het bestuur geeft gevraagd en ongevraagd advies en feedback aan de afdeling maatschappelijk en vormt daarmee een belangrijke basis van de maatschappelijke activiteiten die N.E.C. uitvoert.

Dit doet de stichting door kennis en financiële middelen beschikbaar te stellen. N.E.C. Maatschappelijk wordt financieel ondersteund door (commerciële) organisaties, donaties, giften en fondsen.

Stichting N.E.C. Maatschappelijk heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De Stichting betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die gebruikt worden voor het algemeen belang.

Meer weten over Stichting N.E.C. Maatschappelijk of heeft u vragen? Neem dan contact op met:
E-mail: maatschappelijk@nec-nijmegen.nl
Telefoon: 024 – 359 03 60

Het bestuur van Stichting N.E.C. Maatschappelijk voert hun taken onbezoldigd uit en bestaat uit de volgende personen:

Hans Schapenk (Voorzitter)
Nadine Maters (Penningmeester)
Stephan Haukes (Bestuurslid onderwijs) Geraldine Mulder (Bestuurslid gezondheid) Bea de Ruijter (Bestuurslid welzijn)
Annejan Kroneman (Bestuurslid onderwijs)