Maatschappelijk

Aanvang nieuwe lichting N.E.C. United

Aanvang nieuwe lichting N.E.C. United

Sinds 2018 organiseert N.E.C. Maatschappelijk, in samenwerking met Bindkracht10 en de gemeente Nijmegen, N.E.C. United. Het doel van dit project is om de talentontwikkeling van jongeren uit Nijmeegse wijken te stimuleren. Ook hoopt de club hiermee de binding binnen de wijken te vergroten.

Op woensdag 11 oktober hebben de nieuwe deelnemers van N.E.C. United, onder toeziend oog van bestuurslid Stephan Haukes, een contract voor één seizoen ondertekend. Na deze ondertekening zullen de jongeren tweemaal per week sportles krijgen en gaan ze aan de slag met het ontwikkelen van verschillende competenties, zoals samenwerken en zelfvertrouwen. Ook zal er kennis worden opgedaan omtrent de thema’s gezondheid, voeding, discipline, respect en veiligheid. Dit jaar ondertekenden niet alleen de kinderen, maar ook de ouders het contract. Daarnaast worden er dit jaar ook diverse ouder-kind activiteiten georganiseerd. Op deze manier zijn de ouders meer betrokken bij het proces dat de kinderen doormaken.

De deelnemers

De deelnemers van N.E.C. United worden geworven uit de wijken Nijmegen-Noord, Nijmegen-West en Lindenholt. De doelgroep voor dit project zijn kinderen uit groep zeven en acht. Zij worden in samenspraak met Bindkracht10 en de gemeente Nijmegen aangedragen vanuit de scholen in de omgeving Nijmegen. Het contract dat de kinderen op 11 oktober ondertekenden verbindt ze voor het gehele seizoen aan de club. Ze dienen zich te houden aan de regels die zijn opgesteld in het contract. Deze regels zijn onder andere dat ze goed moeten zorgen voor de wijk, dat ze respectvol met elkaar omgaan en dat ze zich op diverse competenties zullen ontwikkelen.

Samenwerking

Doordat N.E.C., de gemeente Nijmegen en Bindkracht10 de handen ineenslaan, beschikken de deelnemers over een optimaal ontwikkeltraject. De gemeente Nijmegen is verantwoordelijk voor de kwalitatieve sportlessen. De jongerenwerkers van Bindkracht10 ondersteunen de deelnemers en ouders/verzorgers met het behalen van de doelstellingen. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door IT4kids.