Maatschappelijk

Maatschappelijke impact Eredivisie gegroeid in seizoen 2022/2023

Maatschappelijke impact Eredivisie gegroeid in seizoen 2022/2023

De Eredivisie heeft tijdens het seizoen 2022/2023 een aanzienlijke toename in maatschappelijke impact laten zien, met 168 projecten die meer dan 110.000 Nederlanders betrokken, ondersteund door een investering van meer dan 5,5 miljoen euro, wat bijna 1 miljoen euro meer is dan het vorige seizoen. Dit vertegenwoordigt een groei in zowel budget als het aantal projecten, oplopend van 153 naar 168, en een stijging van bijna 20.000 deelnemers in vergelijking met het voorgaande jaar. Het maatschappelijk impactrapport van het seizoen '22/'23 van de Eredivisie, ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Utrecht, is afgelopen woensdag gepresenteerd tijdens het 'Meer dan Voetbal' congres.

Een opvallend element van de groeiende maatschappelijke impact is de toewijding van spelers, die een cruciale rol spelen in diverse projecten als rolmodellen. In totaal besteedden spelers 1311 uur aan deze projecten, een toename van 15% vergeleken met het voorgaande seizoen. Dit jaar is er ook een aanzienlijke stijging van financiële steun van zowel de overheid als de clubs, met een groei van meer dan 5% in vergelijking met het vorige jaar.

Binnen het kader van maatschappelijk ondernemen heeft de Eredivisie drie belangrijke pijlers geïdentificeerd: gezondheid, verbinding en duurzaamheid. Gezondheid staat voorop, met aandacht voor bewustwording van een gezonde levensstijl, inclusief voeding en beweging. Het rapport wijst erop dat slechts 18% van de kinderen de aanbevolen bewegingsnorm haalt. De Eredivisie heeft 49 van de 168 projecten gewijd aan vitaliteit, met meer dan 45.000 unieke deelnemers.

Naast het bevorderen van een gezonde levensstijl zet de Eredivisie zich in voor sociale inclusie en het bestrijden van discriminatie. Verschillende projecten richten zich op arbeidsre-integratie en scholing, waaronder het 'Maatschappelijke Diensttijd-programma Community Champions', georganiseerd in samenwerking met het European Football for Development Network (EFDN). Het ontmoeten van nieuwe mensen wordt als bijzonder waardevol ervaren.

De Eredivisie blijft ambitieus en streeft naar het aanleren van levensvaardigheden, het bieden van perspectief voor een betere toekomst, het bevorderen van een gezonder en vitaler leven, het versterken van de leefbaarheid in steden en regio's en het versterken van gemeenschapstrots.

Naast sociale projecten richt de Eredivisie zich op duurzaamheid en heeft het de ecologische footprint van het betaald voetbal in kaart gebracht. Hierbij wordt er gekeken naar de thema’s: mobiliteit, energie, materialen, afval, water, voedsel en drank. Dit weerspiegelt het groeiende belang van duurzaamheid onder supporters, partners en de overheid.

Kortom, het Eredivisie-seizoen '22/'23 heeft op indrukwekkende wijze bijgedragen aan maatschappelijke impact. Met een sterke focus op gezondheid, sociale betrokkenheid en

duurzaamheid, ondersteund door een toename in financiële steun en de inzet van spelers als rolmodellen. Deze inspanningen blijven groeien en leveren een waardevolle bijdrage aan de samenleving.