N.E.C. Helpt

N.E.C. is meer dan een voetbalclub. Dat blijkt door de activaties die N.E.C. Maatschappelijk buiten het voetbal om met partners doet. Zo organiseert de club jaarlijks een Kerstpakkettenactie rondom kerst en bezorgt de club mantelzorgers een onbezorgde dag op de 'Dag van de Mantelzorg'.

Wensen en verzoeken

N.E.C. Maatschappelijk behandelt alle wensen en verzoeken die gericht zijn aan N.E.C..

Aangezien N.E.C. Maatschappelijk helaas niet alle aanvragen kan honoreren, worden deze getoetst aan de volgende richtlijnen: 

N.E.C. verleent graag medewerking aan verzoeken die:
• in de regio Nijmegen plaatsvinden
• van een lokaal geregistreerd goed doel afkomstig zijn
• van een lokale voetbalvereniging afkomstig zijn
• gericht zijn op het ondersteunen van kinderen of ouderen
• betrekking hebben op sportactiviteiten of de gezondheid

   N.E.C. verleent in principe geen medewerking aan verzoeken die: 
   • buiten Gelderland plaatsvinden en een landelijk karakter hebben
   • voor privé doeleinden zijn
   • van een voetbalvereniging buiten Gelderland afkomstig zijn
   • van een politieke of religieuze aard zijn
   • een landelijk karakter hebben en geen ondersteuning krijgen vanuit de regio Nijmegen
   • op een te korte termijn geregeld moeten worden
   • van een organisatie komen waarvan er eerder dit jaar al een verzoek is gehonoreerd

   project.general_error_message
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext

   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext

   project.general_error_message
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext

   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext

   project.general_error_message
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext

   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext
   formfragmenttooltiptext